Vyhledávač

Načítání

MENU

Minimlékárna

 

ROP NUTS SV II – prioritní osa 4.2


Název projektu:

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN – MODERNIZACE A VYBAVENÍ ŠKOLY


 

Prostřednictvím investic tohoto projektu by se mělo podstatně zlepšit zázemí naší Střední školy hlavně pro praktickou výuku žáků oboru Veterinářství a Agropodnikání. Do června příštího roku (2015) by měla být vybudována „minimlékárna“ tedy stavebně–technologické úpravy staré budovy školy, kde se žáci budou účastnit procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce vlastních technologických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovávat se bude syrové kravské mléko vyprodukované na školním statku a žáci tak budou mít možnost účastnit se celého výrobního procesu „od A až do Z“. Mléčné výrobky by měly končit ve školní jídelně a tak efektivně uzavřít celý tento proces. Nedílnou součástí projektu bude i interaktivní učebna s prosklenou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologického zpracování mléka- pasteur, nejen žáci tak budou moc nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces. Poslední součástí je modernizace a rozšíření současné pitevny, kterou budou využívat převážně žáci při studiu veterinárních disciplín.

V současné době již probíhají stavební úpravy akce a dokončuje se výběr dodavatele technologické části. Celková investice bude necelých 10 milionů korun.

 


Regionální operační program(ROP) pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod (tvoří ho Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) je programový dokument určující priority regionu.

Globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což by mělo vést ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.