Vyhledávač

Načítání

MENU

Nultý ročník

Sportovně poznávací rekreační pobyt nultých ročníků

Pořadatel:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

Tel/fax: 465 321 098; E-mail: info@szes-la.cz

IČO: 00087670; DIČ: CZ00087670   

Cíl:

seznámení se s prostředím školy, města a jeho okolím, provozem stájí, chodem psího útulku a s budoucími spolužáky

Termín:

od neděle 9. července 2017 do pátku 14. července 2017

Nástup:

neděle 9. července od 18:00 do 22:00 hodin na domově mládeže

Ukončení:

pátek 14. července od 17:00 do 18:00 hodin na domově mládeže

Ubytování:

Domov mládeže Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun

Nádražní 922, 563 01 Lanškroun

Stravování:

celodenní - začíná pondělní snídaní

snídaně (8:00) - vydávána spolu s dopolední svačinou

oběd (12:00)

večeře (17:00)

Nebude-li jídlo v tomto rozsahu stačit, může si ho účastník dokoupit v prodejnách potravin.

Účastníci:

pobyt je určen hlavně pro budoucí studenty, ale umožňuje i účast jejich kamarádů nebo rodičů

v případě velkého zájmu budou budoucí studenti prvního ročníku upřednostněni

maximální počet účastníků je 40, minimální 25

Cena:
(včetně DPH
)

Kč 3 100,- pro budoucí studenty 1. ročníku
Kč 3 200,- pro ostatní zájemce

Program:

Je rozdělen podle zaměření studentů:

1.)  zájemci o jezdecký výcvik

2.)  ostatní (všeob. veterinářství,…)

Pro jezdce je připraven jezdecký výcvik pod vedením učitelů jezdectví.

Dále návštěva psího útulku, rybí farmy, canisterapie, …

Ze všeobecného programu prohlídka města, horostěna, minigolf, návštěva koňských farem, koupání, sportovní vyžití.

Ve středu celodenní tematicky zaměřený zájezd.

Co s sebou:

Jezdci: jezdeckou výstroj, pokud není, stačí gumové holínky s rovnou podrážkou a minimálně 1 cm vysokým podpatkem, příp. pevná obuv s hladkou podrážkou a podpatkem, jezdecká přilba, bičík. Děti do 16 let musí mít bezpečnostní vestu.

Jízdní kolo a přilbu na kolo (přilbu můžeme zdarma zapůjčit) – na přesuny z domova mládeže do areálu školy (cca 3 km) a na drobné výlety po okolí (do 10 km). Pohodlné oblečení, malý batůžek na kolo, plavky, věci osobní hygieny, přezůvky na domov mládeže, kapesné.

Počítejte i s nepříznivým počasím.

Podmínkou účasti je seřízené jízdní kolo a schopnost jezdit na něm. V opačném případě se na tento pobyt nepřihlašujte. Děkujeme za pochopení.

Pokyny k přihlášce:

Přihlášku zašlete na adresu SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun nebo na e-mail info@szes-la.cz do konce května 2017.

V posledních letech je o pobyt velký zájem, proto zašlete přihlášku co nejdříve. Max. počet účastníků je 40, další zájemci budou zařazeni jako náhradníci. 

Prosíme o zaslání zálohy na pobyt od 1. června do 30. června 2017 minimálně ve výši 50 % z uvedené ceny (můžete zaslat i celou částku) a to na číslo účtu 107-9422230237/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka, konstantní symbol 0308.

Případný doplatek se bude platit hotově po příjezdu na domov mládeže.

Dotazy na e-mailu chroby@szes-la.cz do 30. 6. 2017,
od 1. 7. 2017 pouze na
telefonním čísle 732 116 388.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na
Sportovně poznávací rekreační pobyt na SZeŠ Lanškroun pro žáky nultých ročníků

Pořadatel:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

Tel/fax: 465 321 098; E-mail: info@szes-la.cz

IČO: 00087670; DIČ: CZ00087670;

Jméno a příjmení účastníka:

 

Rodné číslo:
(variabilní symbol pro platbu)

 

Adresa účastníka:

 

Telefonní číslo účastníka:

 

Telefonní číslo zákonného zástupce:

 

Kontaktní e-mail:

 (prosíme čitelně)

 

Potvrďte, že si přivezete vlastní kolo a zda budete mít přilbu na kolo

budu mít vlastní kolo:            ANO      —       NE
budu mít vlastní přilbu:         ANO      —       NE

Zakroužkujte, zda se budete účastnit jezdeckého výcviku

ANO      —       NE

Jméno a podpis zákonného zástupce, datum: