Vyhledávač

Načítání

MENU

Aktuality

Kurz zemědělského minima

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vychází vstříc potřebám zemědělské podnikatelské veřejnosti

a připravila na zimní měsíce počátku roku 2018 další běh kurzu.

 

Plán kurzu vychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství č.j. 35271/2010-13090 dne 14.12.2010  a jeho délka je stanovena na 300 vyučovacích hodin, z nichž 171 hodin probíhá v pátek a v sobotu v 9 hodinových blocích přímo ve škole a zbytek je věnován samostudiu formou e-learningu, exkurzi a tvorbě projektu. Kurz je zakončen obhajobou absolventského projektu zemědělské farmy a závěrečnou komisionální zkouškou.

 

Žádost o přesnější informace zasílejte na senkyrova@szes-la.cz.

 

Kurz zahájí v pátek 5. ledna 2018.

 

Kurz je určen především mladým začínajícím zemědělcům, kterým chybí dostatečné vzdělání k provozování jejich činnosti nebo pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci.

Vyučují se tyto předměty:

 • Pěstování rostlin

 • Chov zvířat

 • Stroje a zařízení

 • Ekonomika podnikání

 • Informatika

 • Zemědělské právo

 • Bezpečnost a hygiena práce a PO

 • Hospodářský zeměpis

 

Získané osvědčení opravňuje jeho držitele:

 • k získání živnostenského oprávnění k podnikání v zemědělské prvovýrobě

 • k poskytování podpor z PRV

 • umožňuje uplatňovat nároky na dotační příjmy

 


Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun byla zapojena do projektu
Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací CZ.04.1.03/3.1.15.2/0368
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
 A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY