Vyhledávač

Načítání

MENU

Maturitní obory

 

Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ 41 - 41 M / 01

Směry:

Chov koní a jezdectví:

Směr vhodný pro zájemce o chov koní a jezdecký sport. Studenti mohou získat licenci jezdce, případně licenci cvičitele, řidičské oprávnění skupiny B a T zdarma.

Ekonomika:
Zaměření na ekonomicko-společenské předměty (ekonomika, účetnictví, finance a daně, marketing, management, právo, informační technologie). Studenti mohou v rámci studia získat řidičské oprávnění skupiny B a T zdarma.

Zemědělský provoz:
Zaměření na podnikání v zemědělství a ve službách. Studium umožňuje složit myslivecké zkoušky, získat řidičské oprávnění skupiny B a T zdarma.

 

Studijní obor VETERINÁŘSTVÍ 43 - 41 M / 01

Směry:

Všeobecné veterinářství:
výuka je zaměřena na odborné veterinární předměty, chov a choroby drobných zvířat, kynologii a kosmetiku zvířat, hiporehabilitaci ale i cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie. Součástí studia je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma

Chov koní:
výuka je zaměřena, kromě odborných veterinárních předmětů, na jezdectví, teorii jízdy, chov koní, cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie. Součástí studia je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma.

 

 

Pro všechny nabízené obory platí:

Ukončení studia:

maturita od školního roku 2009/2010 v novém konceptu státní maturity

Typ školy:

státní

Ubytování a stravování:

zajištěno (vlastní domov mládeže a školní jídelna)


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. - 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.

V současné době máme několik volných míst v 1. i 2. ročníku studijního oboru agropodnikání - směr chov koní a jezdectví.