Vyhledávač

Načítání

MENU

Učební plán – Agropodnikání 2015

Učební plán

Název a adresa školy:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

 

Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22

Název školního vzdělávacího programu:

Agropodnikání

Kód a název oboru vzdělání:

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

 

2 roky, zkrácené studium

 

5 let, dálkové studium

Platnost vzdělávacího programu:

od 1. 9. 2015

 

Denní studium

směr zemědělský provoz

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

3

4

12

Anglický jazyk/ Německý jazyk1)

3

3

2

3

11

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

 

 

 

2

Zeměpis

2

 

 

 

2

Matematika

3

4

3

 

10

Fyzika

2

 

 

 

2

Informační technologie

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

 

 

7

Chemie

3

3

 

 

6

Základy mechanizace

4

3

 

 

7

Pěstování rostlin*

 

3

3

5

11

Chov zvířat*

 

3

3

6

12

Ekonomika a podnikání*

 

 

4

4

8

Motorová vozidla

 

2

2

 

4

Praxe*2)

1

2

2

1

6

Rozvoj venkova a agroturistika

 

 

 

2

2

celkem základní

30

34

25

28

117

b) volitelné

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky/
Seminář z anglického jazyka/
Seminář z německého jazyka **3)

 

 

2

2

4

Základy účetnictví*

 

 

2

 

2

Stroje a zařízení/Právo 4)

 

 

2

 

2

Kynologie/ Myslivost 5)

 

 

2

 

2

Ochrana rostlin/
Psychologie/
Seminář z biologie/
Seminář z chemie6)

 

 

 

2

2

Obnovitelné zdroje/Laboratorní technika 7)

 

 

 

1

1

Celkem volitelné

 

 

8

5

13

Celkem povinné vyučovací předměty

30

34

33

33

130

 

Poznámky k učebnímu plánu

 1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem

 2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.
  Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.
  Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

 3. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře.

 4. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty stroje a zařízení, právo. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 5. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty kynologie a myslivost. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 6. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty ochrana rostlin, psychologie, seminář z biologie, seminář z chemie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 7. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty obnovitelné zdroje, laboratorní technika. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 8. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

 

*             Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**           Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

směr chov koní a jezdectví

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

3

4

12

Anglický jazyk/ Německý jazyk1)

3

3

2

3

11

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

 

 

 

2

Zeměpis

2

 

 

 

2

Matematika

3

4

3

 

10

Fyzika

2

 

 

 

2

Informační technologie

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

 

 

7

Chemie

3

3

 

 

6

Základy mechanizace

2

2

 

 

4

Pěstování rostlin*

 

2

3

3

8

Chov zvířat *

 

2

3

4

9

Ekonomika a podnikání *

 

 

4

4

8

Motorová vozidla

 

2

2

 

4

Praxe*2)

1

2

2

1

6

Rozvoj venkova a agroturistika

 

 

 

2

2

Celkem základní

28

31

25

24

108

b) volitelné

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky/
Seminář z anglického jazyka/
Seminář z německého jazyka **3)

 

 

2

2

4

Základy účetnictví *

 

 

2

 

2

Chov koní *

 

 

2

3

5

Jezdectví 4)

3

3

3

3

12

Teorie jízdy

1

1

 

 

2

Celkem volitelné

4

4

9

8

25

Celkem povinné vyučovací předměty

32

35

34

32

133


Poznámky k učebnímu plánu

 1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykemPraxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.
  Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.
  Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

 2. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře.

 3. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe.

 4. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

*             Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**           Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

směr ekonomika

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

3

4

12

Anglický jazyk/ Německý jazyk1)

3

3

2

3

11

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

 

 

 

2

Zeměpis

2

 

 

 

2

Matematika

3

4

3

 

10

Fyzika

2

 

 

 

2

Informační technologie

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

 

 

7

Chemie

3

3

 

 

6

Základy mechanizace

2

2

 

 

4

Pěstování rostlin *

 

2

3

3

8

Chov zvířat *

 

2

3

4

9

Ekonomika a podnikání *

 

 

4

4

8

Motorová vozidla

 

2

2

 

4

Praxe*2)

1

2

2

1

6

Rozvoj venkova a agroturistika

 

 

 

2

2

Celkem základní

28

31

25

24

108

b) volitelné

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky/
Seminář z anglického jazyka/
Seminář z německého jazyka **3)

 

 

2

2

4

Účetnictví *

2

2

2

2

8

Právo *

 

 

2

1

3

Marketing a management

 

 

2

 

2

Finance a daně *

 

 

 

2

2

Konverzace z anglického jazyka/
Konverzace z německého jazyka 4)

1

1

1

1

4

Celkem volitelné

3

3

9

8

23

Celkem povinné vyučovací předměty

31

34

34

32

131

 

Poznámky k učebnímu plánu

 1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem

 2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.
  Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.
  Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

 3. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře.

 4. Žáci si volí konverzaci v základním cizím jazyce - anglický jazyk nebo německý jazyk

 5. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

 

*             Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**           Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Agropodnikání. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29 maximální 35 hodin.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce  

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle učebního plánu

33

34

33

27

Praxe odborná bloková

2

1

2

1

Praxe odborná prázdninová

1

1

1

 

Maturitní zkouška

 

 

 

6

Rezerva - návrh využití:

2

2

2

1

Sportovní výcvikový kurz

1

1

 

 

Ekologický seminář

 

1

 

 

Odborný kurz

 

 

1

 

Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod.)

1

 

1

1

Celkem týdnů

38

38

38

35

 

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.