Vyhledávač

Načítání

MENU

Učební plán - Agropodnikání

 

Název školního vzdělávacího programu

Agropodnikání

Kód a název oboru vzdělání

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium
2 roky, zkrácené studium
5 let, dálkové
tudium

Platnost vzdělávacího programu

od 1. 9. 2013

 

 

 

směr zemědělský provoz

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku

Celkem
hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

         

a)základní

         

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk/ Německý jazyk 1)

3

4

3

4

14

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

     

2

Zeměpis

2

     

2

Matematika

3

3

3

 

9

Fyzika

2

     

2

Informační technologie

2

2

   

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

   

7

Chemie

3

3

   

6

Základy mechanizace

4

3

   

7

Pěstování rostlin*

 

3

3

5

11

Chov zvířat*

 

3

3

6

12

Ekonomika a podnikání*

   

4

4

8

Motorová vozidla

 

2

2

 

4

Praxe* 2)

1

2

2

1

6

Rozvoj venkova a agroturistika

     

2

2

celkem základní

30

34

26

28

118

b) volitelné

         

Seminář z informatiky/
Seminář z matematiky/
Základy společenských věd ** 3)

   

2

2

4

Základy účetnictví*

   

2

 

2

Stroje a zařízení/Právo 4)

   

2

 

2

Kynologie/ Myslivost 5)

   

2

 

2

Ochrana rostlin/Psychologie/
Seminář z biologie/Seminář z chemie 6)

     

2

2

Obnovitelné zdroje/Laboratorní technika 7)

     

1

1

Celkem volitelné

   

6

5

11

Celkem povinné vyučovací předměty

30

34

34

33

131

Poznámky k učebnímu plánu

1.       Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem

2.       Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Je započítána do celkového počtu vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu vyučovacích týdnů. Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.
Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

3.       Na konci druhého ročníku si žáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře.

4.       Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty stroje a zařízení, právo. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

5.       Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty kynologie a myslivost. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

6.       Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty ochrana rostlin, psychologie, seminář z biologie, seminář z chemie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

7.       Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty obnovitelné zdroj, laboratorní technika. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

8.       U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

*     Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**   Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

směr chov koní a jezdectví

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku

Celkem
hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A.Povinné vyučovací předměty

         

a)základní

         

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk / Německý jazyk 1)

3

4

3

4

14

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

     

2

Zeměpis

2

     

2

Matematika

3

3

3

 

9

Fyzika

2

     

2

Informační technologie

2

2

   

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

   

7

Chemie

3

3

   

6

Základy mechanizace

2

2

   

4

Pěstování rostlin*

 

2

3

3

8

Chov zvířat*

 

2

3

4

9

Ekonomika a podnikání*

   

4

4

8

Motorová vozidla

 

2

2

 

4

Praxe* 2)

1

2

2

1

6

Rozvoj venkova a agroturistika

     

2

2

Celkem základní

28

31

26

24

109

b) volitelné

         

Seminář z informatiky/
Seminář z matematiky/
Základy společenských věd ** 3)

   

2

2

4

Základy účetnictví*

   

2

 

2

Chov koní

   

2

3

5

Jezdectví

3

3

3

3

12

Teorie jízdy

1

1

   

2

Celkem volitelné

4

4

9

8

25

Celkem povinné vyučovací předměty

32

35

35

32

134

Poznámky k učebnímu plánu

1.       Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem

2.       Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Je započítána do celkového počtu vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu vyučovacích týdnů. Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.  
Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

3.       Na konci druhého ročníku si žáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře.

4.       U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

*     Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**   Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

 směr ekonomika

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku

Celkem
hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

         

a)základní

         

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk/ Německý jazyk 1)

3

4

3

4

14

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

     

2

Zeměpis

2

     

2

Matematika

3

3

3

 

9

Fyzika

2

     

2

Informační technologie

2

2

   

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

   

7

Chemie

3

3

   

6

Základy mechanizace

2

2

   

4

Pěstování rostlin*

 

2

3

3

8

Chov zvířat*

 

2

3

4

9

Ekonomika a podnikání*

   

4

4

8

Motorová vozidla

 

2

2

 

4

Praxe* 2)

1

2

2

1

6

Rozvoj venkova a agroturistika

     

2

2

Celkem základní

28

31

26

24

109

b) volitelné

         

Seminář z informatiky/
Seminář z matematiky/
Základy společenských věd ** 3)

   

2

2

4

Účetnictví*

2

2

2

2

8

Právo

   

2

1

3

Marketing a management

   

2

 

2

Finance a daně

     

2

2

Konverzace z anglického jazyka/
Konverzace z německého jazyka 4)

1

1

1

1

4

Celkem volitelné

3

3

9

8

22

Celkem povinné vyučovací předměty

31

34

35

32

132

Poznámky k učebnímu plánu

1.       Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem

2.       Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Je započítána do celkového počtu vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu vyučovacích týdnů. Praxi žáci vykonávají ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odborných předmětech.
Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.

3.       Na konci druhého ročníku si žáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře.

4.       Žáci si volí konverzaci v základním cizím jazyce - anglický jazyk nebo německý jazyk

5.       U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

*     Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**   Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Agropodnikání. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29 maximální 35 hodin.

 

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva

33

33

33

29

Praxe odborná bloková

2

1

2

1

Praxe odborná prázdninová

1

1

1

 

Maturitní zkouška

     

2

Rezerva - návrh využití:

4

5

4

5

Ředitelská volna a svátky

2

2

2

2

Sportovní výcvikový kurz

1

1

   

Ekologický seminář

 

1

   

Odborný kurz

   

1

 

Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod.)

1

1

1

3

Celkem týdnů

40

40

40

37

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.