Vyhledávač

Načítání

MENU

Profilová část maturitní zkoušky

 


MATURITNÍ ZKOUŠKY ABSOLVENTŮ 2017/2018 — JARNÍ TERMÍN

Stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018


Na základě § 79 odst. 1 školského zákona stanovuji následující povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání:

1. zkouška 

a) směr zemědělský provoz:

zemědělské předměty [ZEMP] – ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětu chov zvířat, pěstování rostlin)

b) směr chov koní:

zemědělské předměty [ZEMK] –  ústní zkouška před zkušební komisí 

(obsahuje vybraná témata z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin a chovu koní)

c) směr ekonomika:

zemědělské předměty [ZEME] –  ústní zkouška před zkušební komisí 

(obsahuje vybraná témata z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin a chovu koní)

2. zkouška -

a) směr zemědělský provoz a směr chov koní:

ekonomika [EKO] – ústní zkouška před zkušební komisí

(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví)

b) směr ekonomika:

ekonomika [EKOP] – ústní zkouška před zkušební komisí

(zahrnuje témata z předmětů ekonomika a podnikání a účetnictví)

3. zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška – rozdílná dle zaměření:

a) směr zemědělský provoz:

praktická zkouška z odborných předmětů [PZP] 

b) směr chov koní

praktická zkouška z odborných předmětů [PZK]

Obor Veterinářství:

1. zkouška - veterinární předměty [VET] – ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětu nemoci zvířat, chirurgie a ortopedie, hygiena a technologie potravin, mikrobiologie a parazitologie)

2. zkouška - zemědělské předměty [ZEM] – ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje vybraná témata z předmětu chov hospodářských zvířat, výživa a dietetika zvířat, reprodukce zvířat)

3. zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů [PZV] – praktická zkouška

 


 


Na základě § 79 odst. 3 školského zákona umožňuji vykonat následující nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Obor Agropodnikání:

1. zkouška - chov koní [CHK] – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška - stroje a zařízení [STZ] – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška - biologie a chemie [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor Veterinářství:

1. zkouška - biologie a chemie [BCH] – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška - ekonomika a účetnictví [EKU] – ústní zkouška před zkušební komisí

 

30. září 2017

Ing. David Hruška v.r.
ředitel školy