Vyhledávač

Načítání

MENU

Plán maturitních zkoušek 2017

Maturitní kalendář 2017

 


PODZIM 2017 – podrobný rozpis maturitních zjoušek


 

Třídy 4.A a 4.B

 

 


POIDZIM 2017 – dokumenty MŠMT k podzimnímu termínu maturitních zkoušek


 

 

 

 


JARO 2017 – podrobný rozpis maturitních zkoušekTřída 4.A


 

Třída 4.B


 

Třída 4.C


 


JARO 2017 – dokumenty MŠMT k jarnímu termínu maturitních zkoušek


 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky
a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.