Vyhledávač

Načítání

MENU

Aktuality

Přijímací řízení 2018

 

Podrobné informace

o přijímacím řízení včetně všech součástí hodnocení a příslušných kritírií kriterií 
naleznete v levé nabídce tohoto webu v sekci

Pro uchazeče (stav přijímacího řízení)

- Přijímací řízení (kritéria přijímacího řízení)Formuláře přihlášek ke studiu

Přímo ze stránek MŠMT ČR - na stránkách ministerstva lze také najít aktuální informace týkající se přijímacího řízení.Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce

Termín

Aktivita

do 30. září 

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle §60c odst.1 školského zákona.

do 31. ledna 

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona.

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.