Vyhledávač

Načítání

MENU

Inseminační kurz - stupeň 2

STUPEŇ 2

Kurz inseminace a vpravování embryí inseminační metodou

  • proběhne ve dnech - termín bude upřesněn.

Cena kurzu:

  • 6 600,– Kč

Podmínkou přihlášení

  • avbsolvování kurzu stupně I (osvědčení bude kontrolováno při nástupu)

Ubytování a obědy

  • v případě zájmu nutné objednat, hrazeno nad rámec kurzovného

  • cena za ubytování 200,– Kč/noc; oběd 70,– Kč/den včetně DPH

 

Prosíme o potvrzení účasti na kurzu emailem na kurzy@szes-la.cz nebo telefonicky 725 390 725 .

Na kurz je nutné mít s sebou čisté pracovní oblečení a obuv.

Vzhledem k tomu, že náš chov je prostý IBR, BVD, ParaTBC, brucelózy, leukózy, TBC je nutné klást důraz na hygienu chovu a případné zavlečení nákazy.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU - VZOR


 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

Přihláška do kurzu k výkonu odborné činnosti podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací:

 

INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU,

STUPEŇ II – INSEMINACE SKOTU, OVCÍ A KOZ (pro absolventy zemědělských škol)

STUPEŇ II – INSEMINACE SKOTU, OVCÍ A KOZ (ostatní vzdělání)

 

Příjmení..........................................................................Jméno....................................................

 

Titul...............................................................................................................................................

 

Datum narození.......................................Místo narození..............................................................

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu:

 

Ulice.............................................................................č.p............................................................

 

Město.................................................................................PSČ.....................................................

 

Telefon – pevná linka.....................................mobilní telefon......................................................

 

E-mailová adresa...........................................................................................................................

 

Nejvyšší ukončené vzdělání, název a adresa školy (doložit kopií maturitního vysvědčení, výučního  listu, diplomu, přiložit k přihlášce)

 

.......................................................................................................................................................

 

Obor zemědělského vzdělání........................................................................................................

 

 

Zájem o ubytování(*)                        ANO                          NE

 

Zájem o stravu(*)                             ANO                          NE     

                                                 

 

Fakturační adresa:.........................................................................................................................

 

IČO: .................................................................... DIČ: ...................................................................

 

 

 

Dne .................................                                                             ...............................................

       podpis uchazeče        

 

(*) Nehodící se škrtněte.